Aftercare

Pleje af tatovering

Det er vigtigt du passer godt på din tatovering og følger disse gode råd og vejledning, da 50% af det endelige resultat ligger i plejen.

 

Brændsårsfolie:

Lad folien sidde pả tatoveringen i maksimalt 72 timer, hvorefter folien forsigtigt trækkes af. (Opleves stærk rødmen, kløe, ubehag eller hvis folien ikke længere holder tæt, fjernes folien straks)

 

Plastik:

Lad plastikken sidde pả tatoveringen i 3-4 timer, hvorefter du tager plastikken af.

(Opleves stærk rødmen, kløe, ubehag, fjernes folien straks)

 

Behandling efter folie/plastik er fjernet:

Tag en ren klud med koldt vand evt. sæbe (skal være til tatoveringer!).

Dup forsigtigt al overskydende fedt, blod og farve af tatoveringen – lad den lufttørre i 5-10 minutter.

Vask dine hænder og tatoveringen – derefter smøres med Panthenol eller tatoveringscreme 3-5 gange dagligt i 7-10 dage. Cremen kan købes hér, pả apoteket eller i Matas.

 

Undgå:

 • Skidt og støv i din nye tatovering (især de første 2-3 dage)
 • Stramt tøj pả din nye tatovering
 • At røre ved din nye tatovering med uvaskede hænder
 • At udtørre din nye tatovering
 • Karbad, svømning eller sauna i minimum 2 uger
 • Sol i minimum 3 uger
 • At pille, klø eller pả anden måde traumatisere din nye tatovering

 

Din nye tatovering vil være helet efter 2-4 uger, his du har passet den godt.

Hvis du har andre spørgsmal om forløbet, skal du vare velkommen til at kontakte os.

 

 

Tattoo aftercare:

It is important that you take good care of your tattoo and follow this good advice and guidance, as 50% of the final result in fact lies in the care.

 

 

Second skin/foil:

Leave the foil on the tattoo for a maximum of 72 hours, after which the foil is carefully pulled off. (If you experience strong redness, itching, discomfort or if the foil no longer holds tightly, then remove the foil immediately)

 

Plastic:

Leave the plastic on the tattoo for 3-4 hours, then remove the plastic. (If you experience strong redness, itching, discomfort, then remove the foil immediately)

 

Treatment after foil/plastic has been removed:

Take a clean cloth with cold water if necessary, then use soap (must be for tattoos!).

Gently dab all excess fat, blood and color off the tattoo – after that, let it air dry for 5-10 minutes.

Wash your hands and the tattoo – then apply Panthenol or tattoo cream 3-5 times a day for 7-10 days. The cream can be bought here, at the pharmacy and also in Matas.

 

 

Avoid:

 • Dirt and dust in your new tattoo (especially the first 2-3 days)
 • Tight clothing on your new tattoo
 • Touching your new tattoo with unwashed hands
 • To dry out your new tattoo
 • Tub, swimming or sauna for a minimum of 2 weeks
 • Sun for a minimum of 3 weeks
 • Picking, scratching or otherwise traumatizing your new tattoo

Your new tattoo will be healed after 2-4 weeks if you have taken good care of it.

If you have any other questions about the course, please feel free to contact us.